Rekrutacja

 

Opłaty za przedszkole:
 
  1. Wpisowe, płatne jednorazowo - 420 zł.
 
  2. Czesne - 420 zł (w ramach tej opłaty dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach dodatkowych, o których informujemy w  ofercie).
 
  3. Wyżywienie dzienne - 4 posiłki - 9,50 zł (przy 22 dniach pobytu dziecka w przedszkolu 209,00 zł.).

 

Aby wypełnić kartę zgłoszenia dziecka należy zapoznać się ze Statutem i Umową.