Przedszkole nieczynne do 24 maja

Przedszkole nieczynne do 24 maja

Ze względu na bezpieczeństwo dzieci oraz niewielką liczbę osób zainteresowanych zdecydowaliśmy się nie otwierać przedszkola 11 maja. Zajęcia zostaną wznowione 25 maja br.

Na chwilę obecną, biorąc pod uwagę zarówno sytuację epidemiczną jak i ilość rodziców, którzy zgłosili nam chęć udziału dzieci w zajęciach opiekuńczych, podjęliśmy decyzję o nieotwieraniu przedszkola 11 maja (czyli przed terminem określonym przez Rząd RP). Dziękujemy również za Państwa odpowiedzi, w których zdecydowaną większością opowiedzieli się Państwo za pozostawieniem dzieci w domach.

Aktualnie przygotowujemy nasze jednostki do otwarcia 25 maja br., zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Pozbywamy się także sprzętu, który jest trudny do dezynfekcji.

Będziemy gotowi do wznowienia zajęć zgodnych z programem nauczania 25 maja br., o ile nie pojawią się inne ustalenia na szczeblu ogólnopolskim. Jednak w związku z tym, że sytuacja prawna i epidemiczna jest dynamiczna, zastrzegamy sobie prawo zarówno do wcześniejszego jak i późniejszego otwarcia przedszkola.

evvivaporno.com curvy babe with big tits gets her cunt ripped.
lovesick hoe linda ray fuck snatch w big dild. https://hothdjizz.com