Podziękowanie

Podziękowanie

Otrzymaliśmy podziękowanie za udział w ogólnopolskiej akcji „Szkoła do hymnu”. Dziękujemy wszystkim nauczycielom i przedszkolakom za wspólne śpiewanie „Mazurka Dąbrowskiego”!