RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:00-7:50

Powitanie dnia w ENTLICZKU

zabawy w kącikach zainteresowań,

wykonywanie zadań indywidualnych,

pomoc w przygotowaniu do zajęć,

zabawy ruchowe.

 

7:50-8:00

Gimnastyka poranna

Zabawy integracyjne

 

8:00-8:05

Przygotowanie do śniadania

zabiegi higieniczne, czynności porządkowe.

 

8:05-8:30

Śniadanie

  • czynności samoobsługowe;

  • doskonalenie umiejętności samodzielnego i estetycznego spożywania posiłku

 

8:30-9:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

 

9:30-10:00

Zabawy dowolne

zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

 

10:00-10:30

Zintegrowana działalność edukacyjna w oparciu o podstawę programową,

 

10:30-

12:00

Plac zabaw

zabawy organizowane i swobodne na przedszkolnym placu zabaw, spacery, wycieczki, gry sportowe

 

12:00-12:05

Przygotowanie do posiłku

czynności porządkowo - higieniczne

 

12:05-12:30

I danie (zupa)

 

12:30-12:45

Kwadrans na bajkę

 

12:45-13:30

Odpoczynek - leżakowanie

relaksacja przy muzyce,

czytanie bajek,

zabawy w kącikach zainteresowań,

zabawy z inicjatywy dzieci,

zabawy tematyczne,

zajęcia dodatkowe,

 

13:30-14:00

Zabawy dowolne

zajęcia i zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

 

14:00-14:05

Przygotowanie do posiłku

czynności porządkowo - higieniczne

 

14:05-14:30

II danie

 

14:30-16:00

Plac zabaw

zabawy organizowane i swobodne na przedszkolnym placu zabaw, spacery, wycieczki, gry sportowe

 

16:00-16:05

Przygotowanie do posiłku

czynności porządkowo - higieniczne

 

16:05-16:30

Podwieczorek

 

16:30-18:00

Własna aktywność dzieci

zabawy dowolne w sali lub na powietrzu.