PONIEDZIAŁEK

WTOREK

ŚRODA

CZWARTEK

PIĄTEK

7:50

8:00

Gimnastyka

s

7:50

8:00

Gimnastyka

s

8:00

8:15

Gimnastyka

s

8:00

8:15

Gimnastyka

s

7:50

8:00

Gimnastyka

s

7:50

8:00

Gimnastyka

k

7:50

8:00

Gimnastyka

k

8:00

8:15

Gimnastyka

k

8:00

8:15

Gimnastyka

k

7:50

8:00

Gimnastyka

k

8:00

8:45

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

s

9:30

10:15

Język angielski

s

 

 

 

8:50

9:10

Zajęcia kulinarne - śniadanie

s

k

8:00

8:45

Zajęcia komputerowe

s

8:45

9:30

Zajęcia matematyczno - przyrodnicze

k

10:15

11:00

Język angielski

k

10:30

12:30

Zajęcia z logopedą

s

k

9:40

10:20

Język angielski

s

8:45

9:30

Zajęcia komputerowe

k

 

 

 

9:00

10:00

Zajęcia z logopedą

s

k

 

 

 

 

 

 

9:30

10:20

Język angielski

k

13:00

13:30

Taniec

s

13:00

13:30

Taniec

s

13:00

13:30

Taniec

s

13:00

13:30

Taniec

s

13:00

13:30

Taniec

s

13:30

14:00

Taniec

k

13:30

14:00

Taniec

k

13:30

14:00

Taniec

k

13:30

14:00

Taniec

k

13:30

14:00

Taniec

k

 

 

 

 

 

 

15:00

15:30

Rytmika

s

 

 

 

 

 

 

15:30

16:00

Zajęcia muzyczne

k

 

 

 

15:30

16:00

Rytmika

k

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15:30

16:00

Zajęcia muzyczne

s