HACCP (analiza zagrożeń i krytycznych punktów kontroli)

Według obecnie obowiązujących przepisów system HACCP jest obligatoryjny dla wszystkich przedsiębiorstw produkcji, przetwórstwa i obrotu żywnością, bez względu na wielkość zakładu oraz rodzaj prowadzonej działalności.

Obowiązek wdrożenia zasad systemu wynika z art. 5 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 roku w sprawie higieny środków spożywczych, który brzmi: "przedsiębiorstwa sektora spożywczego opracowują, wykonują, i utrzymują stałą procedurę lub procedury na podstawie systemu HACCP".

System służy zapewnieniu bezpieczeństwa zdrowotnego żywności. Prawidłowo wdrożony i prowadzony HACCP gwarantuje maksymalne bezpieczeństwo, że żywność jest bezpieczna dla konsumenta. Ma formę zestawu procedur produkcyjnych i transportowych obejmując:

1. pozyskanie surowców od dostawcy;

2. przygotowanie posiłków w bezpiecznych pod względem higienicznym warunkach;

3. transport gotowych posiłków w odpowiednich pojemnikach i przystosowanym pojazdem;

4. skuteczność mycia i dezynfekcji;

5. przestrzeganie wymagań określonych w przepisach o warunkach zdrowotnych pracowników;

 

 

HACCP w ENTLICZKU (dostępne po zalogowaniu)

Jadłospis na tydzień

 

Nasza kuchnia.

DSC00204 DSC00205
DSC00206 DSC00207
DSC00208 DSC00209