Opłaty za przedszkole 2017/2018

  1. Wpisowe, płatne jednorazowo - 420 zł.
  2. Czesne - 420 zł (w ramach tej opłaty dzieci uczestniczą we wszystkich zajęciach dodatkowych, o których informujemy w  ofercie).
  3. Wyżywienie dzienne - 4 posiłki - 9,50 zł (przy 22 dniach pobytu dziecka w przedszkolu 209,00 zł.).

 

W ramach czesnego realizowane są zajęcia dodatkowe:

Rytmika

Rytmika

Język angielski

Język angielwki

Zajęcia matematyczno -

przyrodnicze

ZajeciaMatPrzyr

Literki

literki

Zumba

Zumba

Zajęcia komputerowe

ZajeciaKomputerowe

Indywidualna terapia

logopedyczna